Vähemalt 39 € ostu korral tasuta transport! Loe lähemalt

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED ALATES 01.10.2018.


1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ L’Dolcevita (büroo aadress Sepise 1, 11415 Tallinn, registrikood 10699449, e-post: klienditeenindus@dolcevita.ee).

2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusel (EL) 2016/679 (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus) ning teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

3. Vastutav töötleja kogub isikuandmeid CHANGE, OKAIDI, BOTTEGA VERDE kauplustes ja www.bottegaverde.ee veebipoes püsikliendiks registreerida soovijatelt (edaspidi Klient) taotluse esitamisel, kes vastaval taotlusel kinnitab oma nõusolekut püsikliendiks registreerimise tingimustega.

4. Vastutav töötleja kogub veebipoes bottegaverde.ee ka püsikliendiks mitte registreerunud ostjate poolt sisestatud isikuandmeid mahus, mida on vaja lepingu täimiseks. Vastutav töötleja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

5. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, aadress,  telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress ja ostuajalugu. Kõiki vastutavalte töötlejale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

6. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: lepingu täitmiseks, kauba kliendile saatmiseks,  ostuanalüüside tegemiseks, püsikliendiprogrammi teenindamiseks, sh. soodustuste tegemiseks ja turunduslike sõnumite saatmiseks.

7.Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilisest isikust volitatud töötlejatele tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on lepingulised koostööpartnerid nagu kassatarkvara, makselahenduste, transporditeenuste, SMS teenuste, E-maili teenuste ja serverimajutusteenuste pakkujad, sealhulgas, kuid mitte ainult: Ektaco AS, Swedbank AS, Maksekeskus AS, Eesti Post AS, Itella Estonia OÜ.

8. Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

9. Vastutav töötleja võib saata Kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud selleks eelnevalt nõusoleku. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, lahkudes (opt-out) uudiskirja tellimusest läbi vastava lingi, mis on toodud igas uudiskirjas või SMS sõnumis.

10. Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat arvates viimasest tehingust ning isikuandmete kustutamisega anonümiseeritakse ostuajalugu. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

11. Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks püsikliendiprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist. Alates andmete kustutamise hetkest, ei saa vastutav töötleja pakkuda Kliendile liikmelisusega kaasnevaid soodustusi vastutava töötleja poolt hallatavates müügipunktides ja veebipoes. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral on vastutaval käitlejal õigus säilitada isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

12. Kliendi isikuandmete töötlemisega seotud teabe väljastamise, parandamise, andmete ülekandmise või kustutamise taotlusi saab esitada kirjalikus vormis ja Kliendi poolt või digiallkirjastatult e-posti aadressile klienditeenindus@dolcevita.ee või paberkandjal allkirjastatult OÜ L’Dolcevita postiaadressile (Sepise 1, 11415 Tallinn).

13. Juhul kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.